Artikel gezichtsreflexologie 2004


Het volgende artikel is verschenen in het decembernummer 2004 van reflexzone, het vakblad van reflextherapeuten:

Nieuw in Nederland: gezichtsreflexologie

Gezichtsreflexologie is een behandeling van het gezicht, die vergelijkbaar is met voetreflexologie. Ook op het gezicht bevinden zich gebieden en punten die corresponderen met organen en systemen in het lichaam. Een combinatie van de voet en gezichtsreflexologie, geeft therapeuten een goed instrument in handen om patiënten te kunnen behandelen.

Door: Hanneke van Baal, gezicht- en voetreflexoloog.

De toepassingsgebieden van gezichtreflexologie zijn zeer groot. Het is onder meer zeer effectief bij hormonale problemen of aandoeningen die met de hersenen te maken hebben zoals beschadiging, leerproblemen en Parkinson.

Grondlegger

De Deens-Argentijnse grondlegger van gezichtsreflexologie, Lone Sørensen , werkte 25 jaar lang aan de behandelingsmethode. In Zuid-Amerika maakte zij kennis met de manier waarop Indianen elkaar met een gezichtsmassage behandelen. Het indiaanse systeem gaat uit van de zenuwuiteinden, terwijl het Oosterse systeem de meridianen als uitgangspunt neemt. De zones van de organen liggen hierdoor anders. Door dit te combineren met een eerdere studie in de acupunctuur en kinesiologie, overleg met artsen en vakgenoten ontwikkelde zij een nieuw behandelmodel. Kennis van anatomie en neurologie gaven haar methode een gedegen onderbouw. De kaart van de Vietnamese Dr. Chau's met 364 zenuwpunten op het gezicht (zie figuur 1), nam zij op zij geheel in haar model. Ook verwierf zij veel inzicht door de methode op duizenden patiënten toe te passen.

Grondlegger gezichtsreflexologie

Lone Sørensen is een Deense voetreflexoloog met vele jaren ervaring. Zij verhuisde naar Argentinie, waar ze een van de eerste reflexologen werd. Ook richtte Lopez daar de eerste drie scholen voor reflexologie op.

In haar praktijk specialiseerde zij zich in de behandeling van gehandicapten; oftewel patiënten met hersenbeschadigingen. Ze ondervond dat haar behandeling verrassende resultaten gaf. Eén van haar patiënten, een kreupele vrouw, reageerde zo goed op de behandelingen dat zij nu voor Sørensen kan werken. Door Deze vrouw kwam ze met een nieuw behandelconcept: temprana therapie. Dit is een intensieve behandeling met elementen van voet-, gezicht en handreflextherapie die vaak dagelijks moet worden gegeven.

Voor haar werk op het gebied van revalidatie, van patiënten met aangeboren of op latere leeftijd opgedane handicap, kreeg Lone Sørensen in 2000 drie nobelprijzen van een onderafdeling van de W.H.O. in Argentinië.

Op dit moment woont Lone Sørensen in Barcelona waar zij ook een opleidingsinstituut heeft. Zij geeft echter ook cursussen in Kopenhagen, Goteborg, Stockholm, Londen, Tokio en Mexico City. Vanaf maart 2005 staat Gezichtsreflexologie, een opleiding van zes weekenden, gepland in Amersfoort. Hierbij verzorgt Hanneke van Baal de vertaling en zo nodig assistentie.

Gezichtreflexologie in Nederland

Hanneke van Baal kwam tijdens haar opleiding tot voetreflexoloog in Denemarken in contact met Lone Sørensen . Sørensen gebruikte de school (zoneterapiskole in Herlev, Kopenhagen) als locatie voor haar cursus Gezichtsreflexologie en Praxis Vertebralis (Foto 1: een speciale techniek binnen de voetreflexologie, die onder meer toepasbaar is bij (lage) rugpijn of andere zaken die te maken hebben met een beknelling van een zenuw bij de ruggengraat.) Hanneke van Baal volgde beide cursussen en ontdekte dat het gebruik van beide technieken een geweldige combinatie vormden. "Nu ik weer terug ben in Nederland wil ik graag mee helpen om deze techniek door te geven aan de Nederlandse voetreflexologen."

Basisbehandeling

Gezichtsreflexologie bestaat allereerst uit een basisbehandeling die elke patiënt krijgt, ongeacht het probleem waarmee hij of zij komt.
Deze basisbehandeling bestaat uit zeven fasen:

  • Het behandelen van de acupunctuurpunten, die tegelijkertijd zenuwpunten zijn. Deze worden tegelijk rechts en links op draaiende wijze gemasseerd met de wijsvingertoppen. Dit stimuleert de doorbloeding. Het is een soort warming-up om alle systemen op gang te brengen.
  • Alle gebieden, die corresponderen met de orgaansystemen, worden volgens het Indiaanse systeem gemasseerd. Met twee wijsvingertoppen, uit elkaar geplaatst, wordt een trekkende lichte massagebeweging uitgevoerd op een gebied. Hierbij wordt al een eerste diagnose gesteld (zie foto 2).
  • Het gebied dat in fase twee de meeste belasting toonde (net als bij voetreflexologie: kristallen, gruis of hard weefsel) wordt volgens het Oosterse systeem gemasseerd, waarbij de trekkende beweging vlugger en dieper is.
  • Het bewegingssysteem en de gewrichten worden nu bewerkt met dezelfde vlugge trekkende beweging, gevolgd door de twaalf hersenzenuwen.
  • De hersenen, de rug en de ledematen worden gestimuleerd door een diepe snelle massage met de vingertoppen.
  • Dezelfde punten als in fase één worden gestimuleerd door een draaiende en pulserende beweging, waardoor een lymfatische drainage wordt bereikt.
  • De afsluitende fase waar het psychische lichaam wordt gestimuleerd door een lichte massage met de duimen over het geheel gezicht. De beide hersenhelften worden geprikkeld, zodat ze beter samenwerken. Verder worden de 'psychische' armen en benen gemasseerd, zodat de patiënt weer voelt hoe uit te reiken en waarheen te gaan.

Individuele afstemming

Na de basisbehandeling wordt de gezichtsreflexologie toegespitst op de individuele patiënt door middel van het bepalen van de zwaarste belasting. Dit zijn de punten waar een blokkade aanwezig is (zie fase 3 van de basisbehandeling); de zenuwuiteinden zijn hier dichtgeslibd, bijvoorbeeld het maag-milt-pancreas gebied. Met de wijsvingers worden beide verschillende punten tegelijkertijd vastgehouden en wordt er een verbinding tot stand gebracht. Door vervolgens druk uit te oefenen, wordt de energie opgang gebracht en beginnen de punten te kloppen. Dit is het uitbalanceren: het aanbrengen van een nieuw evenwicht. Ook kunnen aanvullend de zenuwpunten en schedelpunten worden gestimuleerd. Deze zijn vooral belangrijk bij hersenbeschadigingen of andere ernstige aandoeningen zoals Parkinson, Multiple sclerose of autisme.

Temprana therapie

In de behandeling van patiënten met hersenbeschadiging of andere hersenenaandoeningen, kunnen zowel voet-, hand-, gezichtsreflexologie en oefeningen gebruikt worden; de Temprana therapie (zie ook kader Grondlegger gezichtsreflexologie). Deze intensieve behandeling met elementen van voet-, gezicht en handreflextherapie moet elke dag gegeven worden. Hierin kunnen de ouders of familieleden worden geïnstrueerd, om zo zelf de toegespitste behandeling te kunnen verzorgen. Dit kan in een cursus van ongeveer vier dagen en follow-up. Om goede resultaten te verkrijgen moet deze behandeling meerdere malen per week gegeven worden.

Casus: verlamming

In de zomer van 2004 was Hanneke van Baal bij Lone Sørensen in de praktijk. Zij vertelt hierover het volgende:

In de praktijk komt een echtpaar waarvan de man zeven jaar geleden op het werk een gasfles op zijn hoofd kreeg. Hij is daardoor half verlamd aan zijn arm en been. Hij sleept met zijn been en moet met een stok lopen. Ook kan hij met één oog slecht zien. Op het gezicht en de voet wordt een diagnose gemaakt. Door te voelen, kan worden herkend welk systeem de grootste belasting heeft en welk hersendeel is beschadigd. Lopez kan op de grote teen 'scannen' waar de beschadiging zit. De hersenen zijn onderverdeeld in een parietaal, occipitaal, frontaal en temporaal deel, waarin verschillende bewegings- en coördinatievermogens vastliggen. Hier gaat het om een beschadiging van het parietale deel en het frontale deel. Op basis van de symptomen en het beeld dat ze van de man krijgt, kiest ze speciale zenuwpunten uit op het gezicht, het hersengebied op de grote teen, en verschillende punten en meridianen op de handen.

Parietaal worden bij deze man de punten 50-365 gekozen. 'Op het been' worden de punten 6-422 gekozen. (Zie figuur 2: op deze gezichtskaart zijn de overige punten weggelaten, om een duidelijk beeld te geven waar de punten 50, 365, 6 en 422 liggen. Dit is een sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.)
Punt 50: op de wang recht onder het oog, ter hoogte van de neusvleugels.
Punt 365: op de kin onderaan dicht bij de middenlijn.
Punt 6: dicht bij de mondhoeken, beetje schuin naar beneden.
Punt 422: op het voorhoofd, midden tussen de wenkbrauwen en de haargrens.
Deze punten worden één voor één ongeveer een minuut aangehouden met een vast druk van de pink of wijsvinger. De punten kunnen gevoelig zijn. Er is dan ook een directe verbinding met het betreffende lichaamsdeel.

Aan het echtpaar wordt geleerd hoe het deze behandeling kan uitvoeren. De man kan zelf zijn handen behandelen, terwijl zijn vrouw zijn gezicht en voeten kan doen. Tot slot krijgt de man voedingsadviezen die vooral gericht zijn op de aanmaak van (hersen)cellen en op herstel van het evenwicht.
Al bij de tweede behandeling krijgt de man, voor het eerst na zeven jaar, gevoel in zijn grote teen en pijnsensaties in het verlamde been. In de daaropvolgende weken heeft hij last van een hevige verkoudheid. Ook heeft hij het idee dat hij wankel op zijn benen staat. Wij kunnen echter zien dat hij juist rechter loopt. Hoe verder de behandeling vordert, hoe meer zijn situatie verbetert. De man krijgt meer gevoel en controle over zijn been. Hij kan zijn arm beter sturen en zijn gezichtsvermogen neemt weer toe.

Bronvermelding
Facial reflexology I, Lone Sørensen , paperback 206 pagina's, ISBN 87-988815-3-1
(De Nederlandse versie komt w.s. in het voorjaar van 2007 op de markt.)

Hanneke van Baal

Hanneke van Baal is 42 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen. Zij heeft ruim acht jaar in Denemarken gewoond, waar zij vanaf 2000 met reflexologie werkte. Deels in haar eigen praktijk, deels bij een cementfabriek waar zij het personeel behandelde. Hanneke van Baal heeft opleiding zonetherapie in Denemarken gevolgd. Deze opleiding heeft zij aangevuld met gezichtsreflexologie, Praxis Vertebralis, massage en kranio-sacraaltherapie. Voordat zij naar Denemarken vertrok, werkte ze in Nederland in de psychiatrie als bewegingstherapeut. Daarvoor volgde zij de opleiding bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds augustus woont Hanneke van Baal weer in Nederland. Zij hoopt hier haar eigen praktijk te kunnen opbouwen. Tevens is zij cursusleider voor Lone Sørensen.

Voor vragen of meer (cursus) informatie:

Hanneke van Baal
E-mail: gezichtsreflexologie@hotmail.com
Tel. 033-44 802 85
Internet: www.reflex-zonetherapie.nl

 

Namaste Webdesign