Artikel Temprana therapie


De stimulatie Temprana (vroeg) of de Temprana therapie

Bij de Temprana stimulatie wordt er behandeld volgens het ontwikkelde concept van Prof. Sørensen, waar ze zich heeft gebaseerd op een methode speciaal voor kinderen. Op basis van lichaamstechnieken, Gezichtsreflexologie, voeten en handen, maar ook bewegingen, brain-gym en schrijftherapie.

Door middel van onderzoek en analyse van de individuele signalen van elk kind, haar emotionele, lichamelijke en fysiologische problemen, wordt er een individueel behandelplan ontwikkeld, dat bestaat uit reflexologische stimulatie van de voeten, handen en gezicht en een combinatie van oefeningen en schrijftherapie, begeleid door professionele therapeuten, maar vaak uitgevoerd door ouders en/of begeleiders zelf.(3)

Dit concept, in 28 jaar onderzocht en uitgeoefend door professor Lone Sørensen, werd in maart 2001 beloond door een onderafdeling van het W.H.O.(world health organization)

Het uiteindelijke doel van het concept Temprana therapie is vooruitgang en normalisatie van het kind zonder medicijnen, op een effectieve maar niet agressieve manier, met snelle en afdoende resultaten.(3)

Hanneke van Baal is sinds januari 2007 gecertificeerd Temprana therapeut, een opleiding die ze bij Lone Sørensen in Barcelona volgde gedurende 2 jaar, verdeeld over 5 blokken van 5-6 dagen. Zij nam deel aan de eerste groep cursisten met Denen, Zweden en Engelsen. Op dit moment verzorgt Lone Sørensen zowel in Barcelona als in Kopenhagen deze opleiding.(3)

Voorbeeld van een Temprana behandeling bij Ponto Cerebellaire hypoplasie (PCH2)

Een 2 jarig verloop

De ouders van Natalie (niet haar echte naam)komen in juli 2006 bij mij. Zij hebben net te horen gekregen dat de kleine hersenen en de pons(brug) van hun dochter (9 maanden) te klein in aanleg zijn waardoor haar ontwikkeling achterblijft. Dit syndroom heet Ponto-cerebellaire hypoplasie. Dit is een zeer zeldzame aandoening, die tot nu toe in Nederland enkele gevallen kent. De oorzaak is onbekend en ze onderzoeken nog of het erfelijk is.(5) In beide families van de ouders is niets bekend. Zij zijn niet tevreden over het aanbod van de reguliere zorg omdat deze eerst willen afwachten hoe Natalie zich ontwikkelt. Op internet vonden ze de beschrijving van Temprana therapie en dit concept sloot aan bij hun idee dat ze zelf aan de gang wilden gaan.

Een kindje met onvoldoende ontwikkelde kleine hersenen (cerebellum) vertoont ongecoördineerde bewegingen omdat het cerebellum voor de coördinatie zorgt. Bij alle bewegingen schiet zij haar doel voorbij. Alle bewuste spieren zijn daarbij betrokken. Dat geldt dus ook voor de ogen en bijvoorbeeld het bewaren van het evenwicht. Professor Barth zegt hierover: 'Dit is een autosomaal recessieve aandoening die je alleen maar kan krijgen als vader én moeder drager zijn. Dat betekent dat de ziekte vooral naar boven kan komen binnen gemeenschappen waar relatief veel binnen de familie wordt getrouwd. In Nederland is de ziekte onder andere in Volendam bekend. Daar zag ik in 1978 voor het eerst meerdere kinderen die zich vanaf de geboorte slecht ontwikkelden. Ze kijken je niet aan, horen niet goed, drinken moeilijk en hebben ook een bewegingsonrust, een chorea.' (5)

Kinderen met PCH-2 vertonen door hun ziekte nauwelijks ontwikkeling. Helaas is er voor deze ziekte geen behandeling mogelijk"(6)"

'AMSTERDAM - Onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en de Universiteit van Keulen hebben nieuwe genmutaties gevonden die aan de basis staan van de zeldzame, ernstige hersenaandoening die in Nederland bekend is als de Volendamse ziekte.

De ontdekking maakt een vroegtijdiger diagnose van de aandoening mogelijk. De wetenschappers hebben hun onderzoeksresultaten maandag gepubliceerd in het tijdschrift Nature Genetics.

Bij de Volendamse ziekte, officieel pontocerebellaire hypoplasie type 2 (PCH2), is de embryonale ontwikkeling van de hersenstam en de kleine hersenen verstoord. In aanleg gaat alles goed, maar al ver voor de geboorte beginnen de kleine hersenen te degenereren. Patiënten lijden aan ernstige geestelijke en motorische stoornissen. Vaak overlijden ze vroegtijdig.

In Nederland zijn enkele tientallen patiënten met de ziekte bekend, van wie relatief veel in Volendam.(8)

Bij dit meisje functioneren alle organen goed omdat die namelijk tot een ander systeem horen, het vegetatieve autonome. Natalie heeft een vrij milde vorm en zij is al in staat om iets te grijpen, een klein beetje te zitten met hulp en haar ogen te fixeren. De ouders vonden op internet ook verhalen over kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met slikken. Dit was enigszins ook het geval bij Natalie maar uiteindelijk drinkt ze goed.

Bij het eerste bezoek zie ik een meisjesbaby dat met haar armen zwaait, haar hoofd niet stil kan houden zodat ze niet kan focusseren. Ze kan niet zelfstandig zitten. Haar ogen staan scheef

De Temprana therapie is bij uitstek geschikt om haar te helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het programma bestaat uit stimulatie door middel van gezicht, voet en hand reflexzonetherapie en oefeningen die de kleine hersenen stimuleren. Het specifieke programma wordt samengesteld uit regio's en punten die voornamelijk haar hersendelen stimuleren die achtergebleven zijn. De massage van de gebieden reguleren de verstoringen die bij haar in het gezicht voelbaar zijn. Belangrijk is dat deze stimulatie elke dag plaats vindt.

Dit programma is ontwikkeld door Lone Sørensen Lopez op basis van oude Indiaanse technieken en moderne neurologische bevindingen. Ze werkte daarvoor samen met vele artsen uit verschillende landen. Bij veel kinderen met hersenbeschadigingen en/of andere neurologische stoornissen heeft deze therapie zijn resultaten afgegeven.(4)

De ouders komen drie dagen bij mij op cursus om het gehele programma te leren.(foto's 1, 2 en 3,4)
Het programma bestaat uit een aantal algemene kaarten van het gezicht met 24 acupunctuurpunten en de gezichtszones (fase 1 en2); daarnaast geef ik specifieke kaarten voor natalie met daarop zenuwpunten en schedelpunten volgens Quoc Chau en Yamamoto en Wrong, die Lone Sørensen in haar model heeft opgenomen(4)(+instructiekaarten en gezichtskaart met punten). Belangrijk is dat het grootste depot wordt behandeld en gereguleerd. Bij Natalie is dat de maag; dat heb ik bij het eerste bezoek vastgesteld.

Hiermee kunnen zij hun dochter elke dag behandelen. Dit vindt plaats eind juni en begin juli 2006. De eerste dag oefenen we enkel het gezicht, de tweede dag de voeten en de derde dag herhalen we alles en geef ik wat dieet adviezen en vertel over de handen en de lichaamsoefeningen. Vooral goede onverzadigde vetzuren zijn zeer belangrijk. Verder zijn melkproducten en suiker af te raden in het begin.
Ze hebben daarna vakantie zodat ze het programma rustig kunnen doornemen en er aan kunnen wennen.

De ouders gaan ook met haar naar fysiotherapie en geven shantala massage. Ze doen veel oefeningen met haar die gebaseerd zijn op het Doman principe. Ze zijn erg actief in het stimuleren van hun kind, doen veel met muziek (voor de redactie foto piano) en hebben bijvoorbeeld een schuine kruipplank gebouwd zodat ze kan oefenen met voortbewegen.

Eind augustus 2006 zie ik haar weer en het valt op dat haar bewegingen al veel rustiger zijn en ze beter haar ogen kan fixeren op dingen. Ze pakt ook al wat dingen beter op en houdt haar evenwicht beter vast. Haar benen maaien nog wel, maar moeder vertelt dat ze ook al 'sta' bewegingen maakt. Ik geef haar een behandeling thuis zodat ik alle blokkades nog eens goed kan voelen en masseren. Ze vindt het heerlijk!
De neuroloog was erg tevreden over haar ontwikkeling en geeft de ouders complimenten met hun inzet.

Bij de volgende afspraak in oktober is N. begonnen met rollen van rug naar buik en omgekeerd. Verder maakt ze bewegingen die een voorstadium zijn van het kruipen.(liggend) De kruipplank moet veel minder schuin anders is ze erg snel beneden.
Het programma moet elke 4-5 maanden aangepast worden omdat de zenuwpunten dan hun werking hebben verloren. Anders gezegd: als maandenlang elke dag er op een specifiek punt wordt gedrukt raakt het effect van deze impuls uitgeput. (4) Ik verander de punten om de ogen te stimuleren en het evenwicht. Verder voeg ik een aantal oefeningen toe die de reflexen ondersteunen. (met een vinger over de ruggengraat strijken terwijl ze op haar buik ligt; het buigen van de armen en benen terwijl ze op haar buik ligt; op de buik: benen optillen met ondersteuning van het hoofd. Alle oefeningen 25 keer elke dag.)

Het gaat erg goed met haar. Ze is intussen 1 jaar geworden.
De neuroloog is verrast over haar ontwikkeling!

In november 2006 blijkt dat ze beter is gaan kijken bijna meteen nadat we speciale punten voor de ogen hadden toegevoegd!(foto 231106) Ze draait nu meteen om als ze op haar rug ligt. Het kruipen gaat steeds beter. Ze gaat nu naar een kinderdagverblijf waar ze nog erg moeten wennen. Het zijn lange dagen en ze is nog erg moe.
De ouders gaan meer Doman oefeningen doen. Volgens de neurologische schaal die Doman hanteert blijkt dat ze bij 6 maanden schaal 0 had en nu(1 jaar en 3 maanden) de neurologische leeftijd 7 maanden.(7)
Ik geef haar een volledige behandeling. (5 foto's!)

December 2006
Bij de behandeling voelt het depot in haar gezicht zachter aan.
Ze kruipt(liggend) iets meer en rolt makkelijker. Verder neemt ze de omgeving bewuster in zich op.

Februari 2007
Het gaat heel goed met natalie op de crèche. Ze is een vrolijk meisje. Het programma loopt goed volgens de ouders. Ze steunt nu zelf op handen en knieën.(2 fotos) Ik verander weer wat punten in het gezicht specifiek voor het cerebellum en op de voeten zones voor de coördinatie en het cerebellum.

Mei 2007
Natalie probeert zelf te gaan zitten en schuift achteruit. Haar concentratie wordt steeds beter.
Haar ogen staan rechter en ze focusseert langer. De ouders gaan nog wat intensiever het Doman programma toepassen.
Ik pas het Temprana programma aan met punten voor het Broca gebied (taalgebied in de hersenen)om de spraak te stimuleren en de oude punten van oktober 2006.

Augustus 2007
Nathalie zit rechtop waarbij ze nog wel haar balans moet zoeken.(foto waar ze omhoog kijkt)
Ze is nu volledig thuis met haar moeder die het Doman programma meer uitbreidt.

Als ze wil gaan kruipen op handen en knieën, gaat ze meteen rechtop zitten. Als ze ondersteund wordt staat ze mooi rechtop en neemt stapjes. Omdat ze nogal wat hoest geef ik punten voor de longen en verander de punten voor de maag en het cerebellum

Januari 2008
Op oudejaarsdag is ze met het echte kruipen begonnen! Het gaat steeds vooruit!
Ze begint ook uit een beker te drinken.
Deze keer komen er punten bij voor de frontale en temporale kwab gericht op het plannen van bewegingen en het evenwicht.

Juni 2008
Het kruipen gaat steeds beter, ze kruipt op sommige dagen wel 50 meter. Ze zit veel in boekjes te lezen en te spelen, maar buigt haar knieën dan teveel naar binnen.(2 fotos n leest 0808) Dat is niet goed voor haar heupen. Ik geef punten voor de heupen extra en pas de punten voor het evenwicht aan. De punten voor het Broca gebied pakken we weer terug. De volgende stap zou wel eens lopen kunnen worden.(foto n. staat 0608)

In de 2 jaar dat de ouders het Temprana programma hebben toegepast met veel energie heeft Natalie zich enorm ontwikkeld! Dit is zeer bijzonder bij het syndroom dat zij heeft. Elke keer staat de neuroloog weer versteld!
Verder vinden de ouders en natalie het een zeer plezierige procedure

Met deze vorm van therapie zijn de ouders mede in staat om op een intensieve manier, maar toch haalbare wijze de ontwikkeling van hun dochter heel gericht te stimuleren onder begeleiding van een therapeut.

Deze vorm is toepasbaar bij kinderen met allerlei neurologische stoornissen zoals een beschadiging opgelopen bij de geboorte, syndromen, ADHD, dyslexie, autisme. Ook volwassenen kunnen baat hebben bij deze therapievorm mits er vrij snel na het aangedane (hersenbloeding, ongeluk, Parkinson, ) begonnen wordt.(4)

Bronnen:

(1)Lone Sørensen Gezichtsreflexzonetherapie ISBN 87-9888818-0-7
(2)Lone Sørensen Ansigtszoneterapi eigen uitgave
(3) www.tempranaterapia.org
(4) cursusmateriaal Temprana therapie eigen uitgave Lone Sørensen en Marcelo Lopez
(5) www.amc.nl
(6) www.stofwissel.nl
(7) www.iahp.org
(8) De volkskrant, gepubliceerd op 18 augustus 2008

Namaste Webdesign