Tarief


Nieuwe tarieven per 1 januari 2020: (BTW vrij)

Eerste behandeling plus intake € 95,-
Een behandeling van ca. een uur € 70,-
Kinderen t/m 12 jaar € 57,-
Temprana oudercursus in overleg

Vele zorgverzekeraars hebben alternatieve geneeswijzen in hun aanvullende pakket. Kijk op de website van de Vereniging van Nederlandse Reflexzonetherapeuten hoeveel uw verzekering vergoedt.

 


We zijn ingeschreven bij een overkoepelende organisatie :RBCZ  en de SCAG.

 

 

Verder voldoen wij aan de Wkkgz (wet kwaliteit klacht geschillen zorg)via onze beroepsvereniging.
In de praktijk komt het erop neer dat als u als cliënt een klacht hebt terecht kan bij deze geschillencommissie. 

Het is mogelijk de behandeling thuis te ontvangen, als er problemen zijn m.b.t. het vervoer of de bereikbaarheid. Ik heb een opklapbare behandeltafel tot beschikking.
In de provincie Utrecht en buiten Amersfoort reken ik € 3,- euro extra.
Mocht u buiten Utrecht graag een behandeling thuis ontvangen kunnen we in overleg een toeslag berekenen.

Bij een te late afmelding van de behandeling (minder dan 24 uur van te voren) breng ik de helft van de prijs in rekening.

kamer van koophandel 32151707  

 

 

 

Namaste Webdesign